Tady patří poutavý nadpis vaší prodejní stránky, který zaujme a vtáhne do děje

Dříve, než začnete mluvit o svém produktu či službě, musíte zaujmout a máte na to několik sekund. Otevření problému je ten nejlepší způsob, jak upoutat pozornost.

Pokud víte, jaké problémy trápí Vaše potenciální klienty a co konkrétně má Váš produkt nebo služba vyřešit, pak krátce problém popište a buďte konkrétní.   

Nabídněte řešení ve formě Vašeho produktu / služby

Představte svůj produkt či službu a vysvětlete, jak tento problém, o kterém jste mluvili v textu výše, může být díky tomuto produktu či službě vysvětlen. 

Pokud máte fotku znázorňující tento produkt nebo službu, toto je vhodné místo pro jeho představení. 

Co získáte?

Vzbuďte touhu. Co je na vašem produktu /službě tak dobrého? To je ta zásadní otázka, kterou byste si měli při tomto kroku klást. Proč by si to od Vás měli koupit?

Nenechte je hádat, jaké jsou možnosti s Vašim know-how. Řekněte jim to úplně přesně.

 • Konkrétní vlastnost vašeho produktu / služby
  A z této vlastnosti vyplývá konkrétní výhoda, kterou klientovi tato vlastnost produktu či služby přinese.
 • Další konkrétní vlastnost
  A opět napište, co tato vlastnost klientovi přinese? Co je na tom tak dobrého?
 • Tady bude další vlastnost, na kterou naváže výhoda
  ... a to pro vás znamená, že díky vyjmenování výhody si člověk mnohem snáze představí to, že Váš produkt či služba opravdu vyřeší jeho problém a on jej opravdu potřebuje.
 • A určitě vás napadne ještě jedna vlastnost
  A taky vás napadne další konkrétní přínos pro klienta a to, jak si díky vašemu produktu či službě ulehčí život či vyřeší svůj problém.

Kolik to bude stát?

Teď je ta správná chvíle říct návštěvníkovi stránky, kolik ho bude Váš produkt nebo služba stát. Můžete také shrnout a stručně připomenout, jako velkou HODNOTU za tuto cenu dostane. 

 • Nabídněte bonusy
  Pokud dáváte k vašemu produktu či službě nějaký dárek nebo bonus, tady je to správné místo pro jejich představení. 

Můžete říct pár doplňujících slov o nabídce, její hodnotě či časovém omezení, než se pustíte do další důležité části a tou jsou reference. 

Reference

Závěrečné shrnutí a výzva k akci

Shrňte ještě jednou, jaký NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS bude mít pro klienta Váš produkt nebo služba a jak mu pomůže s jeho problémem, nebo jak mu zjednoduší život. 

Můžete také využít toto místo pro připomenutí časové omezení nabídky. Často tedy toto omezení zahrnuje prodej jen po určitou omezenou dobu, nebo prodej po omezenou dobu za nižší cenu, nabídku bonusů jen na omezenou dobu nebo jen pro prvních XXX klientů. Je to na Vás…

Důležitý závěr je výzva k akci. Pokud klientovi neřekne, co má udělat, pravděpodobně to neudělá, nebo to udělá jen sem tam někdo. Buďte tedy konkrétní a řekněte PŘESNĚ, jaký je další krok.