Minulý týden jsem se zúčastnila semináře Deepaka Chopry. Neobyčejný den s opravdu výjimečným mužem. Když Jan Mülhfeit uváděl Deepaka, řekl, že se domnívá, že Deepak je padesát let před ostatními. A během semináře nás Deepak o tom přesvědčil. Opravdu velký muž s velkou vizí. Je neuvěřitelné, jak široký záběr informací může mít jeden člověk. Myslím, že všichni manažeři by si měli projít jeho školením a pochopit některé zákonitosti, se kterými nás seznamoval.

foto0548

Deepak propojuje východní moudrost s nejmodernějšími poznatky vědy. Sám provádí velké množství výzkumů s řadou dalších odborníků. Je součástí různých vědeckých týmů. Pracuje jako lékař, vědec a zároveň je autorem 86 knih. Radí velkým korporacím, jak vést týmy a řídit firmy.

A jak vypadal den s Deepakem?

Ráno nás Deepak seznámil se svým příběhem a prvním setkání s leadershipem v podobě jeho matky. Vedl nás ke skutečnému zamyšlení, kým vlastně jsme a co v životě chceme. Přes velké personální odlišnosti a jedinečnost každého z nás se ukazuje, že toužíme vlastně po tom stejném. Mnoho lidí si nikdy tyto otázky nepoloží a pak žijí prázdným životem. Jestliže pochopíte kdo jste, poznáte skrze to i všechno ostatní. Tato myšlenka byla prolnutá celý dnem.

Stejně jako možnost netradičního zamyšlení nad leadershipem. V úvodu mluvil o základních vlastnostech lídra. A to je, že lídr má vizi a sny. Rovněž má silný a dobrý příběh. Dokáže být v přítomnosti a hledat odpovědi uvnitř sebe. Lídr je odolný vůči kritice druhých a přijímá zodpovědnost za celý svůj život. A mnohem víc.

Potom následovalo velké množství informací…

Jedna střídala druhou. Všechny podpořeny různými teoriemi a výzkumy. Věci o vesmíru v propojení s informacemi o našem těle. Lidské tělo jako skvělý mechanismus bilionů buněk. Synchronicita ve všech aspektech našich životů, těl a propojení s kreativitou a nekonečnou možností, kterou máme.

Líbilo se mně doporučení od Deepaka čas od času přestat dělat všechno a jen vnímat své vlastní bytí. Vnímat své vnitřní já bez pohybu, dělání a mluvení. Zastavit se a prostě a jednoduše jen být. To jsou chvíle, které nám mohou dát mnohé. Celkově přítomnost je pro lídra nezbytností. Stejně jako umění naslouchat. Vnímat druhého v jeho plnosti. Jeho slova, ale i řeč těla. Naučit se naslouchat a vnímat srdcem, tělem i duší.

Zamyšlení nad vlastní vizí

Důležitou částí bylo také zamyšlení nad vlastní vizí, protože vize je základem pro duši lídra.

Zajímavostí bylo propojení leadershipu se sedmi čakrami. Způsoby vedení, které odpovídají první čakře jsou na úrovni boje o přežití. Na druhé úrovni je rozhodující jen úspěch a výsledky. Čím výš se posunujete tím můžete posunout své leadership umění. Přes spolupráci, péči, sounáležitost, tvořivé vyjádření až po vyšší vědomí a osvícení. Je skvělé se na chvíli zamyslet na jaké úrovni jsme ve svém vlastním životě? Bojuji o přežití nebo se honím za slávou a úspěchem? Mám potřebu spolupráce a sounáležitost s druhými? Pečuji a pomáhám druhým? Mám potřebu tvořivosti? A co vlastní etické zásady a morálka?

Zcela ohromující bylo slyšet hovořit o profilu naší duše a jejich potřebách. Byla jsem fascinována tím, že je možné o těchto věcech hovořit s lídry.

A nejen o věcech hovořit. Ale vést k zamyšlení přes 200 lidí. A mnohem víc. Učit nás přemýšlet nad sebou, ale i druhými.

Deepak hovořil o tom, že dobrý lídr klade otázky a zjišťuje co lidé potřebují, jak může naplnit jejich potřebu. Dobrý lídr se také zajímá o to, jak se lidé cítí. Protože šťastní lídři vytváří citovou vazbu.

Emoční inteligence, schopnost řešit konflikty a schopnost vědomé komunikace

V odpolední části jsme se věnovali další z důležitých dovedností lídra a tím je emoční inteligence, schopnost řešit konflikty a schopnost vědomé komunikace. Pro náš další život je nezbytné usilovat o lásku, porozumění a pochopení. Na praktickém cvičení jsme si vyzkoušeli, jaké to je, cítit negativní emoce, a co se s tím dá dělat. Dostali jsme devět zásad, s jejichž pomocí můžeme vyřešit jakýkoli konflikt.

Odpolední část byla ve znamení biologie, genů, epigenetiky, ale také třeba stresu a jeho dopadů na náš život v podobě poruch spánku a fyzických poruch. Na tuto část navázal Deepak částí o pěti pilířích fyzické pohody a to je spánku, meditaci, pohybu, emocích a výživě. Mnoho praktických a užitečných informací o tom, co má jaký vliv na naše tělo. Mimo těchto pět pilířů Deepak zdůraznil i velký vliv vděčnosti na naše zdraví.

V samotném závěru nás Deepak provedl meditací a než ukončil naše setkání, seznámil nás se svou vizí. Jeho vize je miliarda lidí, která projde transformací. Vyzval nás, abychom se stali součástí této velké celosvětové transformace.

[metaslider id=5284]

Celý den byl pro mě ve znamení návratu k sobě samé. Cítila jsem velkou vděčnost za to, že dnes mnoho lídrů začíná přemýšlet jinak. Pochopila jsem, že to co jsem cítila při mé poslední práci obchodní ředitelky, bylo volání za něčím co má vyšší smysl. A uvědomila jsem si, že dnes začíná nová doba leadershipu. Dovolme si zavřít dveře za bojem o přežití, obrovskou touhou po moci, úspěchu a otevřeme dveře spolupráci, péči o druhé a dejme naší práci vyšší smysl.

S láskou sepsala
Dagmar Kožinová