Co si představíte, když slyšíte slovo leadership?
Když tuto otázku pokládám, setkávám se s různými reakcemi:

 

“Připadám si nepatřičně se k tomu vyjadřovat, protože se nepovažuji za člověka, který by mohl vést.”
“Pro mě je to manažování lidí.”
“Vidím v tom vytyčení hodnot, které vyznávám a stanovení priorit, které jim dávám.“
Z mého pohledu se leadership týká všech. Každý z nás je totiž v určité rovině lídrem.

 

V první řadě bychom měli být lídry sami (1)

 

V první řadě bychom měli být lídry sami sobě. Znát sebe sama, dokázat pracovat se svými vnitřními zdroji, vědět, kam směřujeme a jaké kvality a hodnoty nás na naší cestě provázejí. Teprve když zvládáme být lídry sami sobě, můžeme být dobrými lídry i ostatním. A nehraje žádnou roli, jestli vedeme nějaký tým, poskytujeme podporu zákazníkům nebo jsme rodiči, kteří jdou příkladem svým dětem.

 

Leadership v pojetí, o kterém tady hovořím, se týká naprosto všech. Nedávno jsem narazila na citát, který velmi trefně vystihuje podstatu leadershipu. Autoři knihy Leadership challenge píšou:

 

 „Leadership je umění. A jako každé jiné umění je i leadership prostředkem osobního vyjádření.”

 

Taky vám to přijde jako skvělá definice? Mně ano. Leadership v tomto pojetí představuje další z mnoha prostředků, kterými můžeme vyjádřit sebe sama a využít své jedinečnosti a svých kvalit k vytvoření unikátního stylu vedení lidí. Ano, existují jistá všeobecně platná pravidla či doporučení, kterých je dobré se držet. Ale i v rámci tohoto rámce zde hlavní roli hraje jedinečnost každého z nás.

 

Kdybychom se snažili napasovat do role lídra podle příruček, pouček a definic, nikdy to nebude fungovat. Takoví lidé se totiž dostávají dříve nebo později do určité vnitřní křeče díky pozici, ve které nejsou zcela přirození. A věřte mi, že lidé kolem nich tuto “faleš“ vnímají a vidí.

 

Pokud je tedy leadership prostředkem našeho osobního vyjádření a chceme-li být úspěšnými a uznávanými lídry, je potřeba, aby byla naplněná jedna nutná podmínka. Autenticita. Úspěšní lídři, kteří se těší přirozené autoritě, jsou autentičtí. Svým způsobem života a práce vyjadřují, kým jsou, za čím si stojí, jaké hodnoty vyznávají a kam směřují a proč.

 

Takový lídr je pak pro své okolí a lidi, které vede, zřetelný, jasný a čitelný. Všichni vědí, co od něho mohou očekávat a také, co se očekává od nich. Mají vzor, který mohou následovat a ve svém důsledku se pod vedením takového lídra cítí v bezpečí a vzniká silné pouto důvěry.

 

Lídři k sobě přitahují lidi, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu jako oni a kteří jsou s nimi v souladu. Pokud tedy toužíte po tom, aby lidé ve vašem týmu nebo vaší blízkosti projevovali určité kvality a vyznávali jisté hodnoty, podívejte se v první řadě na to, jak dalece tyto kvality a hodnoty vyjadřujete a žijete vy sami. Občas to může být i nepříjemné zrcadlo. Rozhodně však doporučuji do něj nejen jednorázově nahlédnout, ale dívat se do něho pravidelně.

 

Naplňování očekáváných hodnot a kvalit je jedním z nejdůležitějších úkolů každého lídra. Opět nás to vrací k autentičnosti. Pokud dokážeme být k sobě i ostatním upřímní, dovolíme si být autentiční (a to i ve své zranitelnosti) a naplňujeme hodnoty, které jsou pro nás důležité, pak jsme lídry, kteří jsou pro ostatní inspirací, jsou rádi následováni a jdou příkladem.

 

Odpovězte si tedy na závěr na otázku:
Jaká je VAŠE filosofie leadershipu? Co skrze své vedení druhých (spolupracovníků, zákazníků, dětí, přátel…) vyjadřujete a jakým způsobem? Každý z nás vyznává nějakou životní a pracovní filosofii. Najděte tu svou, “přeložte” si leadership do svého vlastního jazyka a zjistěte, o čem leadership pro vás je.

 

Věřím, že díky tomu budete o kus lepšími lídry, ať už jste majiteli firmy, vedoucími týmů, zákaznickou podporou, ženou v domácnosti, rodičem nebo třeba pekařem 🙂