Audio

podcasts_iconPodcast na iTunes

Nebo miliardářem, ale to ještě nevím 🙂 nejsem miliardář. Ale podívejme se na velmi pravděpodobnou situaci která, dle mých propočtů, vede k modelu myšlení milionářů i miliardářů. Je to dělání nebo nedělání dvou obyčejných věcí.

Ještě tak v roce 2005 jsem se považoval spíše za chudého člověka. Ano, bohužel pro mě. Pak jsem své myšlení začal postupně ladit na štěstí, bohatství a hojnost, ale velký zlom nastal v okamžiku, kdy jsem pochopil, jak věci pro mě v životě fungují. Je pravděpodobné, že tak budou fungovat i pro vás.

Začněme u fyziky. Metafyzika nám říká, že pokud se podíváme na vesmír a z čeho je složen, zjistíme, že v podstatě z ničeho. Space. Prostor. Nic. Hmota, kterou my považujeme za svět kolem nás, tedy viditelné atomy, tvoří pouhých, pozor, 0.01% vesmíru. Wow.

Co je ale podstatné je chování této energie. Ano, i hmota je pouze typ energie. A energie je vlna. Energie není statická. Je to vlastně neustálý pohyb. A když si vezmeme z čeho se tento pohyb skládá, tedy z čeho se skládá všechno kolem nás, tedy i my sami, uvidíme toto. Je to fascinující.

Na nejzákladnější úrovni tento pohyb chvíli je a chvíli není. Je to jako 1 a 0 v počítači. Buď jedna nebo nula. Buď tam je signál nebo není. Chvíli jsme a chvíli nejsme. Samozřejmě vše se děje tak rychle, že z těchto oka-mžiků se nakonec složí náš spojitý život. A co to má společného s myšlením miliardářů?

Když tento koncept na chvíli přijmete. Tedy, že vše kolem nás i my, chvíli jsme i nejsme, rodíme se a ve stejné chvíli zase zanikáme a odzoomujeme výše, dostaneme analogii našeho všedního života. Zde to funguje úplně stejně. Všude kolem nás je totiž dualita. Narození a smrt. Den a Noc. Bílá a černá. Chudý a bohatý. Nahoře a dole. Žije a nežije. Pokud je tato dualita podstatnou života, pak bychom se z ní mohli něco naučit i o bohatství a podnikání.

Pokud chceme být bohatí a úspěšní, tak bychom měli aplikovat i zde tuto dualitu, nemyslíte? A moje zkušenost je, že právě proto, že ji většina neaplikuje, není s životem spokojená. Funguje to totiž úplně všude, nejen v podnikání. O co jde?

O dvě věci. Dělání a nedělání. Zastavení a pohyb. Odpočinek a práci. Bytí a akci.

Chudí a neúspěšní, životem zklamaní lidé dělají buď jedno nebo druhé, ale neumí je spojit dohromady. Neumí v této dualitě žít, byť ve skutečnosti touto dualitou sami jsou.

Varianta A
Buď polehávají, lelkují, sedí u televize, vymlouvají se, odpočívají, nic nedělají, odkládají, jsou rozplizlí a neakční nebo jen relaxují. To na jedné straně a pak podle toho jejich život vypadá.

Varianta B
Nebo na druhé straně pořád něco dělají, konají, pracují, dřou, tvoří, pohybují se, lítají, přeskakují, vyrušují se i druhé, jsou v neustálé akci a zastaví je jen spánek, aby vůbec přežili.

Pouze jedna nebo druhá z těchto variant není strategie pro Život. Život sám je vždy zároveň jedno i druhé. Život chvíli je a chvíli není. Zrození a smrt.

Uměním je harmonie a rovnováha.

Pokud není v našem životě přítomna, havarujeme. Fajn. A co miliardář? Šťastný milionář?

Jako šťastný milionář můžu potvrdit, že změna v mém životě nastala, kdy jsem naprosto vědomě začal věci dělat a pak nedělat. Kdy jsem uviděl, že obě strany jsou si rovny a mají pro mě stejnou kvalitu. Nic nedělání a relax je pro mě stejně důležitý jako jít a natočit prodejní video nebo napsat článek a jít do akce.

Věc č.1:
Zaměřená akce a v této akci vytrvat.

Věc č.2:
Zaměřený odpočinek a relaxace.

Vše patří k sobě a bohatí a šťastní lidé to vědí. Jedno ani druhé neodmítají, přijímají je stejně.

Předpokládám tedy, že čím více v harmonii s životem budu, budu kamarád s děláním a neděláním, tím více budu kamarád s Životem samotným. Flow je vlastně tento stav. Flow je, když z naprostého vnitřního klidu a míru vstupujete do akce a dělání, protože si prostě nemůžete pomoci. Je to dokonalé tvoření. Tvořit z tohoto flow je zázrak, který nám je všem k dispozici.

A jak to máte vy? Máto jasno ve vašem dělání a nedělání? Nebo jste jako většina, která když má odpočívat a užívat si relax, pobíhá kolem a potřebuje ještě udělat toto, napsat toto, zařídit a zavolat sem a tam.

A když má jít do akce, zaměřit se, dotáhnout věc do konce, prostě ji udělat, dobrat se výsledku, tak místo toho přeskakuje, odkládá, čte si na Facebooku, odbíhá, vyrušuje se nebo lelkuje kolem?

Vy máte volbu.

– David

PS: A teď si jdu po psaní chvíli odpočinout a zaplavat, protáhnout se, a vy? 🙂

ZivotaFirma20_9_JakBytMilionaremPodleFyziky_DavidKirs6