Bohdana Kabátová

Svůj čas této práci věnuji také proto, že vidím za našimi aktivitami hlubší smysl, kdy pomáháme lidem žít život, o kterém třeba jen snili."

Ve Firmě 2.0 zastávám pozici výkonné řídící jednotky, která se stará o to, aby vše běželo a klapalo jako skvěle synergicky fungující organismus. Někdy jsem také nazývána pravou i levou rukou Davida Kirše, což je vcelku výstižné :) Zhmotňuji vize, které pro Firmu 2.0 David má a starám se o to, aby byly realizovány.

V mém srdci i hlavě držím dobro naší firmy, členů našeho týmu i všech našich zákazníků a partnerů. Pečuji a dohlížím, abychom se ve všem, co děláme a tvoříme, cítili po všech stránkách dobře jak my, tak lidé, kteří s námi přicházejí do styku.

Jsem také koučkou a mentorkou. Své znalosti a zkušenosti předávám nejen našemu týmu, ale i ostatním lidem v mém programu Božího koučinku.

Mou velkou životní rolí je také role manželky (Kamila z týmu FAPI) a maminky dvou báječných dětí Nikolky a Kryštůfka, kteří mi jsou velkými životními učiteli.

Proč vkládám svůj čas a energii do mé role ve Firmě 2.0?

Firma 2.0 pro mě představuje naplnění mého snu. Snu, že lze propojit principy osobního rozvoje a růstu s podnikáním a podnikatelskými praktikami. Baví mě podílet se na budování firmy, která je jiná, než ostatní, ve které se lidé cítí dobře, pro kterou lidé chtějí pracovat a ve které se cítím jako se svou druhou rodinou.

Svůj čas této práci věnuji také proto, že vidím za našimi aktivitami hlubší smysl, kdy pomáháme lidem žít život, o kterém třeba jen snili. Mým hlubokým přáním je být mými vlasními aktivitami i všemi aktivitami v naší firmě inspirací ostatním (lidem i firmám). V neposlední řadě mě baví, že mám příležitost si prací, která mě naplňuje, přijít na pěkné peníze :)

Můj slib kolegům ve firmě, kteří jsou zároveň mými přáteli, zní:

Slibuji, že budu při vykonávání mé práce 100% loajální vůči firmě, ale v první řadě že zůstanu loajální vůči mým vlastním hodnotám. A pokud dojde ke konfliktu mých osobních hodnot s mou prací, slibuji, že o tom budu komunikovat s radou starších případně ostatními a nebudu to nechávat bez povšimnutí.

Slibuji, že vždy udělám maximum pro to, abych činila ostatní ve firmě úspěšnými.

Slibuji, že budu ve firmě vždy se všemi komunikovat upřímně a otevřeně a budu ke všem přistupovat stejně.

Co dokáže web
Webové stránky mají být vaším obchodním zástupcem, někým kdo vás prodává, aniž byste u toho museli být.…
Celý článek
Odpočet času je dobrý, ale často opomíjený pomocník, ať již se jedná o použití pro ukázání speciálních…
Celý článek
Používáte CRM? Napojte členské sekce a rozšiřte byznys
Proč je CRM užitečný systém asi všichni dobře víme. Mít přehled mezi svými klienty a vyvarovat se…
Celý článek
Školení obsahového marketingu
Zajímá vás jak využít obsahový marketing ve své firmě, jak správně sestavit obsahovou strategii, jak vylepšit svůj…
Celý článek