Michal Kolář

"Má role ve Firmě 2.0 je podporovatel, kde podporuji naše projekty placenou reklamou a spoluprácí s našimi affiliate partnery"

Má role ve Firmě 2.0 je manažer placené reklamy na naše aplikace a vzdělávací programy. Dále spolupracuji s našimi affiliate partnery a spravuji náš provizní program. 

Proč vkládám svůj drahocenný čas
do této role?

Svůj čas vkládám do těchto rolí, protože díky práci ve Firmě 2.0 mohu dělat to, co mne opravdu baví a to s pocitem dobře odvedené práce. Ve spokojených klientech a partnerech vidím plody mé práce, což je velmi motivující a posilující, jak v další práci, tak v dalším sebevzdělávání, a to ať již v oblasti affiliate marketingu či nastavení placených reklam. Má role ve Firmě 2.0 mi dala možnost začít rozvíjet další mé schopnosti a dovednosti, které doposud zůstávaly nevyužity.

Mým přáním je mít silnou základnu affiliate partnerů a vytvářet takové reklamy, které maximalizují naše úsilí předat naše dovednosti a zkušenosti co největšímu počtu lidí.

Díky těmto rolím ve Firmě 2.0 mohu naplňováním potřeb druhých naplňovat i své potřeby a to jak po stránce předávání energie, tak po stránce financí.

Svým kolegům jsem slíbil následující:

Jako člen Firmy 2.0 slibuji, že budu hájit zájmy celé Firmy 2.0 ve shodě s mým vlastním svědomím, přesvědčením a podle mých nejlepších schopností. Ve svém jednání se budu řídit filozofií Firmy 2.0. Budu sdílet, dodržovat a prosazovat hodnoty Firmy 2.0 a budu vždy k Firmě 2.0 loajální. Slibuji, že se budu neustále vzdělávat a sledovat nové poznatky v oblasti péči o zákazníka a to tak, abych byl schopen vždy poskytnout kvalitní klientskou péči pro naše zákazníky.

25 klíčových charakteristik úspěšných lidí

Zajímá Vás, co dělají úspěšní lidé jinak než Vy? Inspirujte se a zaveďte do svého života třeba…

Celý článek

Neuvěřitelné pojetí leadershipu aneb Deepak Chopra v Praze

Minulý týden jsem se zúčastnila semináře Deepaka Chopry. Neobyčejný den s opravdu výjimečným mužem. Když Jan Mülhfeit…

Celý článek

Jak mít perfektní pracovní den

Celý článek

7 denní plán pro zvýšení produktivity

Než začnete, je třeba si stanovit pevný měsíční cíl a týdenní mety. V dalším kroku byste si…

Celý článek