Bohdana Kabátová

Svůj čas této práci věnuji také proto, že vidím za našimi aktivitami hlubší smysl, kdy pomáháme lidem žít život, o kterém třeba jen snili."

Ve Firmě 2.0 zastávám pozici výkonné řídící jednotky, která se stará o to, aby vše běželo a klapalo jako skvěle synergicky fungující organismus. Někdy jsem také nazývána pravou i levou rukou Davida Kirše, což je vcelku výstižné 🙂 Zhmotňuji vize, které pro Firmu 2.0 David má a starám se o to, aby byly realizovány.

V mém srdci i hlavě držím dobro naší firmy, členů našeho týmu i všech našich zákazníků a partnerů. Pečuji a dohlížím, abychom se ve všem, co děláme a tvoříme, cítili po všech stránkách dobře jak my, tak lidé, kteří s námi přicházejí do styku.

Jsem také koučkou a mentorkou. Své znalosti a zkušenosti předávám nejen našemu týmu, ale i ostatním lidem v mém programu Božího koučinku.

Mou velkou životní rolí je také role manželky (Kamila z týmu FAPI) a maminky dvou báječných dětí Nikolky a Kryštůfka, kteří mi jsou velkými životními učiteli.

Proč vkládám svůj čas a energii do mé role ve Firmě 2.0?

Firma 2.0 pro mě představuje naplnění mého snu. Snu, že lze propojit principy osobního rozvoje a růstu s podnikáním a podnikatelskými praktikami. Baví mě podílet se na budování firmy, která je jiná, než ostatní, ve které se lidé cítí dobře, pro kterou lidé chtějí pracovat a ve které se cítím jako se svou druhou rodinou.

Svůj čas této práci věnuji také proto, že vidím za našimi aktivitami hlubší smysl, kdy pomáháme lidem žít život, o kterém třeba jen snili. Mým hlubokým přáním je být mými vlasními aktivitami i všemi aktivitami v naší firmě inspirací ostatním (lidem i firmám). V neposlední řadě mě baví, že mám příležitost si prací, která mě naplňuje, přijít na pěkné peníze 🙂

Můj slib kolegům ve firmě, kteří jsou zároveň mými přáteli, zní:

Slibuji, že budu při vykonávání mé práce 100% loajální vůči firmě, ale v první řadě že zůstanu loajální vůči mým vlastním hodnotám. A pokud dojde ke konfliktu mých osobních hodnot s mou prací, slibuji, že o tom budu komunikovat s radou starších případně ostatními a nebudu to nechávat bez povšimnutí.

Slibuji, že vždy udělám maximum pro to, abych činila ostatní ve firmě úspěšnými.

Slibuji, že budu ve firmě vždy se všemi komunikovat upřímně a otevřeně a budu ke všem přistupovat stejně.

Co dokáže web

Je váš web i dobrým zaměstnancem?

Webové stránky mají být vaším obchodním zástupcem, někým kdo vás prodává, aniž byste u toho museli být.…

Celý článek

Jak využít odpočet při prodeji

Odpočet času je dobrý, ale často opomíjený pomocník, ať již se jedná o použití pro ukázání speciálních…

Celý článek
Používáte CRM? Napojte členské sekce a rozšiřte byznys

Používáte CRM? Napojte členské sekce a rozšiřte svůj byznys

Proč je CRM užitečný systém asi všichni dobře víme. Mít přehled mezi svými klienty a vyvarovat se…

Celý článek
Školení obsahového marketingu

Intenzivní celodenní školení obsahového marketingu

Zajímá vás jak využít obsahový marketing ve své firmě, jak správně sestavit obsahovou strategii, jak vylepšit svůj…

Celý článek