Bohdana Kabátová

Svůj čas této práci věnuji také proto, že vidím za našimi aktivitami hlubší smysl, kdy pomáháme lidem žít život, o kterém třeba jen snili."

Ve Firmě 2.0 zastávám pozici výkonné řídící jednotky, která se stará o to, aby vše běželo a klapalo jako skvěle synergicky fungující organismus. Někdy jsem také nazývána pravou i levou rukou Davida Kirše, což je vcelku výstižné 🙂 Zhmotňuji vize, které pro Firmu 2.0 David má a starám se o to, aby byly realizovány.

V mém srdci i hlavě držím dobro naší firmy, členů našeho týmu i všech našich zákazníků a partnerů. Pečuji a dohlížím, abychom se ve všem, co děláme a tvoříme, cítili po všech stránkách dobře jak my, tak lidé, kteří s námi přicházejí do styku.

Jsem také koučkou a mentorkou. Své znalosti a zkušenosti předávám nejen našemu týmu, ale i ostatním lidem v mém programu Božího koučinku.

Mou velkou životní rolí je také role manželky (Kamila z týmu FAPI) a maminky dvou báječných dětí Nikolky a Kryštůfka, kteří mi jsou velkými životními učiteli.

Proč vkládám svůj čas a energii do mé role ve Firmě 2.0?

Firma 2.0 pro mě představuje naplnění mého snu. Snu, že lze propojit principy osobního rozvoje a růstu s podnikáním a podnikatelskými praktikami. Baví mě podílet se na budování firmy, která je jiná, než ostatní, ve které se lidé cítí dobře, pro kterou lidé chtějí pracovat a ve které se cítím jako se svou druhou rodinou.

Svůj čas této práci věnuji také proto, že vidím za našimi aktivitami hlubší smysl, kdy pomáháme lidem žít život, o kterém třeba jen snili. Mým hlubokým přáním je být mými vlasními aktivitami i všemi aktivitami v naší firmě inspirací ostatním (lidem i firmám). V neposlední řadě mě baví, že mám příležitost si prací, která mě naplňuje, přijít na pěkné peníze 🙂

Můj slib kolegům ve firmě, kteří jsou zároveň mými přáteli, zní:

Slibuji, že budu při vykonávání mé práce 100% loajální vůči firmě, ale v první řadě že zůstanu loajální vůči mým vlastním hodnotám. A pokud dojde ke konfliktu mých osobních hodnot s mou prací, slibuji, že o tom budu komunikovat s radou starších případně ostatními a nebudu to nechávat bez povšimnutí.

Slibuji, že vždy udělám maximum pro to, abych činila ostatní ve firmě úspěšnými.

Slibuji, že budu ve firmě vždy se všemi komunikovat upřímně a otevřeně a budu ke všem přistupovat stejně.

25 klíčových charakteristik úspěšných lidí

Zajímá Vás, co dělají úspěšní lidé jinak než Vy? Inspirujte se a zaveďte do svého života třeba…

Celý článek

Neuvěřitelné pojetí leadershipu aneb Deepak Chopra v Praze

Minulý týden jsem se zúčastnila semináře Deepaka Chopry. Neobyčejný den s opravdu výjimečným mužem. Když Jan Mülhfeit…

Celý článek

Jak mít perfektní pracovní den

Celý článek

7 denní plán pro zvýšení produktivity

Než začnete, je třeba si stanovit pevný měsíční cíl a týdenní mety. V dalším kroku byste si…

Celý článek